VNM -Vinamilk quý II lãi hơn 2.186 tỷ đồng, tăng 39%...

VNM -Vinamilk quý II lãi hơn 2.186 tỷ đồng, tăng 39% cùng kỳ

1291
0
CHIA SẺ

VNM -Vinamilk quý II lãi  hơn 2.186 tỷ đồng, tăng 39% cùng kỳ

(chungkhoanaz). Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk -mã VNM – HOSE) đã công bố BCTC hợp nhất quý II/2015, với doanh thu thuần đạt 10.500 tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước.

Kỳ này, giá vốn hàng bán giảm 4% so với cùng kỳ đã khiến cho lợi nhuận gộp tăng mạnh 50,8% và đạt gần 4.387 tỷ đồng.

Quý II/2015, doanh thu tài chính tăng 31% lên mức hơn 173,8 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính đạt hơn 22 tỷ đồng, giảm khoảng 27% so với cùng kỳ năm 2014.

Chi phí bán hàng kỳ này của Vinamilk đạt hơn 1.687,2 tỷ đồng, tăng tới 92% so với cùng kỳ năm 2014. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 25,4% lên mức hơn 254,8 tỷ đồng.

Quý II/2015, lợi nhuận khác của Vinamilk chỉ là hơn 1,36 tỷ đồng, giảm 93% so với quý II/2014.

Kết quả, Vinamilk ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế quý II/2015 là hơn 2.186 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ, trong đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là hơn 2.185 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2015, doanh thu thuần của công ty đạt trên 19.216 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng 26% lên mức hơn 3.746 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt hơn 3742 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã hoàn thành được 55% kế hoạch lợi nhuận của cả năm 2015 mà ĐHĐCĐ đặt ra hồi đầu năm.

Hết quý II/2015, tiền và tương đương tiền của Vinamilk đạt hơn 1.854,2 tỷ đồng, tăng khoảng 21% so với số đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn của công ty tăng 9% và đạt hơn 3.033,8 tỷ đồng. Hàng tồn kho cũng tăng 6% và đạt hơn 3.795,3 tỷ đồng.

đóng cửa ngày 31/07/2015 . cổ phiếu VNM chốt phiên giá 120.000 /1 cp vẫn là CP đắt nhất trên sàn chứng khoán VN

Đánh giá bài viết

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN