VCS – Chủ tịch Hồ Xuân Năng đăng ký mua 1 triệu...

VCS – Chủ tịch Hồ Xuân Năng đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu

566
0
CHIA SẺ

(CKAZ) Theo thông tin từ CTCP Đá thạch anh cao cấp VCS. Chủ tịch Hồ Xuân Năng đăng ký giao dịch như sau:

  1. Họ và tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hồ Xuân Năng
  2. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc;
  3. Mã chứng khoán giao dịch: VCS
  4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu: 044C 348589 tại CTCP Chứng khoán Tân Việt
  5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 513.423 cổ phiếu, chiếm 0.86% số lượng cổ phiếu đang lưu hành CTCP Đá thạch anh cao cấp VCS;
  6. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 cổ phiếu (Một triệu cổ phiếu)
  7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.513.423 cổ phiếu, chiếm 2.52% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của CTCP Đá thạch anh cao cấp VCS;
  8. Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Đá thạch anh cao cấp VCS;
  9. Phương thức giao dịch: Thỏa thuận hoặc khớp lệnh;
  10. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ 13/12/2016 – 10/01/2017.

Chứng khoán AZ.

VCS – Chủ tịch Hồ Xuân Năng đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu
4 (80%) 1 vote

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN