UBCK lấy ý kiến về việc rút ngắn thời gian thanh toán...

UBCK lấy ý kiến về việc rút ngắn thời gian thanh toán còn T+2

596
1
CHIA SẺ

TIN LIÊN QUAN

                                                           chỉ đc mua bán trong ngày với cp thuộc VN30 và HNX30

 

UBCKNN đã có thông báo về việc lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân, thành viên thị trường về nội dung Quy trình rút ngắn thời gian thanh toán.

Cụ thể, để từng bước phù hợp với thông lệ quốc tế về việc rút ngắn chu kỳ thanh toán và hỗ trợ thanh toán cho các giao dịch trên thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã phối hợp với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (TTLKCK) Việt Nam xây dựng Quy trình rút ngắn thời gian thanh toán từ T+3 như hiện nay về T+2.

Theo đó, UBCKNN đề nghị các tổ chức, cá nhân và thành viên thị trường có ý kiến tham gia đối với nội dung Quy trình rút ngắn thời gian thanh toán để kịp thời ban hành trong thời gian tới.

Đánh giá bài viết