Từ 01/07 NĐT được phép đặt lệnh Mua/Bán đồng thời một mã...

Từ 01/07 NĐT được phép đặt lệnh Mua/Bán đồng thời một mã chứng khoán

911
0
CHIA SẺ

(chungkhoanaz).Nhiều Công ty chứng khoán (CTCK) vừa có thông báo đã nâng cấp và thay đổi hệ thống giao dịch chứng khoán để giúp nhà đầu tư có thể thực hiện lệnh ngược chiều trong giao dịch chứng khoán kể từ ngày 01/07.

Thông tư 203/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2016. Thông tư 203 cho phép nhà đầu tư (NĐT) được phép đặt lệnh vừa mua vừa bán trong từng lần khớp lệnh liên tục (nhưng không được phép đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng/mở cửa), bỏ quy định NĐT chỉ được sử dụng 1 tài khoản để thực hiện giao dịch ngược chiều cùng 1 loại chứng khoán.

Trên cơ sở đó, CTCK như TVSI,FPTS, MBS, VND… thông báo đã nâng cấp và thay đổi hệ thống giao dịch chứng khoán để giúp nhà đầu tư có thể thực hiện lệnh ngược chiều trong giao dịch chứng khoán.

Cụ thể, nhà đầu tư sẽ được phép đặt lệnh Mua/Bán đồng thời cùng một mã chứng khoán trong phiên khớp lệnh liên tục. Nhà đầu tư không được phép đặt lệnh Mua/Bán đồng thời cùng một mã chứng khoán trong phiên khớp lệnh định kỳ, trừ các lệnh chưa khớp và còn hiệu lực từ phiên khớp lệnh liên tục trước đó. Thời gian áp dụng từ 01/07 (riêng FPTS từ 04/07).

Trường hợp khách hàng mở tài khoản lưu ký tại Ngân hàng lưu ký (NHLK) và mở tài khoản giao dịch tại CTCK, khách hàng được đặt lệnh mua và CTCK được thực hiện lệnh mua khi có bảo lãnh thanh toán hoặc xác nhận của NHLK về việc NHLK chấp nhận thanh toán giao dịch chứng khoán cho NĐT.

Điều này có nghĩa là nhà đầu tư có sẵn cổ phiếu trong tài khoản thì được phép đặt lệnh vừa mua vừa bán để hưởng chênh lệch. Đây có thể được xem là bước chuẩn bị cho nghiệp vụ giao dịch T+0 mà dự kiến đến năm 2017 mới có thể đưa vào áp dụng.

Cũng liên quan đến Thông tư 203 có hiệu lực, các CTCK cũng đã có thông báo về việc ngừng chuyển tiền nội bộ giữa các tài khoản chứng khoán. Theo đó, mọi hoạt động thanh toán, giao dịch chi trả tiền cho nhà đầu tư phải được thực hiện qua Ngân hàng thương mại. Công ty chứng khoán không được nhận chuyển tiền nội bộ giữa các tài khoản của nhà đầu tư./.

Đánh giá bài viết

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN