Tìm hiểu về cổ tức trong cách chơi chứng khoán

Tìm hiểu về cổ tức trong cách chơi chứng khoán

2283
0
CHIA SẺ

Cổ tức là gì

Cổ tức được định nghĩa là 1 phần khoản lợi nhuận sau thuế được chia cho cổ đông tùy theo số lượng cổ  đông đó nắm giữ . Đương nhiên là công ty sẽ dùng toàn bộ số tiền lãi để chia cổ tức mà sau khi đã trích ra những khoản dự phòng hay những khoản trích nhập vào các kế hoạc kinh doanh mới của công ty.

cổ tức
cổ tức

 Mức cổ tức

sẽ được quyết định và thông qua trong cuộc họp đại hội cổ đông Lấy 1 ví dụ dễ hiểu .Ví dụ cty Vinamilk năm 2014 đạt doanh thu 6000 tỷ, lãi sau thuế 1200 ti, sau khi trích ra các khoản , cty dự định trích ra  chia cho cổ đông với mức  50% / mệnh giá tức là ai nắm 1 cổ phiếu sẽ được nhận 5000 vnd /1 cổ .

Hiện vinamikl có 100 triệu cổ phiếu  –> tổng số tiền trả cổ tức của công ty sẽ lad 5000vnd x 100 triệu = 500 tỷ

….

Bên cạnh những chiến lược về quyền chọn, cổ tức được xem là cách duy nhất để nhà đầu tư lấy được lợi nhuận từ việc sở hữu cổ phiếu mà không phải bán chúng đi

AI LÀ NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH CHÍNH SÁCH CỔ TỨC?

Ban giám đốc của công ty là những người quyết đinh chính sách cổ tức. Ban quản trị sẽ quyết định xem bao nhiêu phần trăm thu nhập được trả về cho các cổ đông và bao nhiêu phần trăm thu nhập được giữ lại. Tại Mỹ, mặc dù cổ tức được chia theo quý, nhưng nhà đầu tư nên biết là công ty không bị ép buộc phải trả cổ tức hàng quý. Thực tế, công ty có thể ngừng chi trả cổ tức bất cứ lúc nào, tuy nhiên điều này hiếm khi xảy ra đặc biệt là với những công ty có lịch sử chi trả cổ tức lâu đời.

Phân biệt cổ tức bằng cổ phiếu với chia tách cổ phiếu và cổ phiếu thưởng

Về nguyên tắc, dù công ty trả cổ tức bằng cổ phiếu (Stock Dividend) hay chia tách cổ phiếu (Stock Split), giá trị vốn chủ sở hữu không đổi. Tuy nhiên:

+ Trả cổ tức bằng cổ phiếu: có sự dịch chuyển qua lại giữa các tài khoản con trong vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán. Ví dụ: quỹ đầu tư phát triển tài trợ cho nguồn trả cổ tức bằng cổ phiếu, thì quỹ này sẽ giảm một phần đúng bằng phần tăng thêm ở vốn điều lệ công ty.

+ Chia tách cổ phiếu: không làm ảnh hưởng đến bất kỳ khoản nào trên vốn chủ sở hữu.

Ví dụ: một công ty trả cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 2:1 hay tách cổ phiếu theo tỷ lệ 2:1 thì số cổ phiếu mới đưa vào lưu hành đều bằng nhau (trước kia nhà đầu tư có 2 cổ phiếu thì nay sẽ có 3 cổ phiếu), nhưng các thành phần tài khoản trong vốn chủ sở hữu sẽ thay đổi, trong trường hợp trả cổ tức bằng cổ phiếu, còn trường hợp chia tách cổ phiếu thì không.

+ Cổ phiếu thưởng (stock compensation): thực chất, có một sự hiểu lầm nhỏ khi sử dụng cổ phiếu thưởng tương đương như cổ tức bằng cổ phiếu. Trong cổ phiếu thưởng, có hai loại:

Cổ phiếu thưởng dành cho nhân viên, như các chương trình ESOP mua cổ phiếu ưu đãi dành cho nhân viên, ví dụ: mua ở mệnh giá so với mức giá cao của thị giá. Do đó, công ty không tài trợ cho cổ phiếu thưởng dạng này (ngoại trừ bán ưu đãi thêm cổ phần mới).

Cổ phiếu thưởng dành cho cổ đông hiện hữu, đây chính là cổ tức bằng cổ phiếu mà công ty dành cho cổ đông. Công ty tài trợ bằng nguồn lực công ty, cổ đông không phải bỏ thêm tiền mà vẫn tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ trong công ty (nhưng tỷ lệ sở hữu không đổi)

 

Tìm hiểu về cổ tức trong cách chơi chứng khoán
4.75 (95%) 4 votes

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN