NKG – Thép Nam Kim báo lãi 520 tỷ đồng trong năm...

NKG – Thép Nam Kim báo lãi 520 tỷ đồng trong năm 2016, tăng hơn 300% so với năm trước

444
0
CHIA SẺ

Trong quý 4/2016, NKG đạt 66 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế – đây là quý mà doanh nghiệp đạt mức lợi nhuận thấp nhất so với 3 quý trước.

CTCP Thép Nam Kim (mã chứng khoán: NKG) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 4/2016.

Tiếp nối kết quả kinh doanh rực rỡ của các quý trước, trong quý 4/2016, doanh thu thuần của Nam Kim tăng 35%, đạt 2.458 tỷ đồng. Tỷ lệ giá vốn/doanh thu giảm từ 93% còn 90% giúp cho lợi nhuận gộp tăng gần gấp đôi lên 242 tỷ đồng. Do đó, mặc dù chi phí tài chính tăng mạnh nhưng Nam Kim vẫn đạt 66 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế – tăng 183%. Tuy nhiên, đây là quý mà doanh nghiệp đạt mức lợi nhuận thấp nhất so với các quý trước.

Cả năm, Nam Kim đạt 8.937 tỷ đồng doanh thu thuần – tăng 55% và 520 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế – tăng 312% và vượt gần 50% kế hoạch cả năm.

Tại thời điểm cuối năm, hàng tồn kho của NKG tăng 85% từ 1.098 tỷ đồng lên 2.032 tỷ đồng, chiếm chủ yếu là nguyên vật liệu. Bên cạnh đó, do đang đầu tư xây dựng dự án “Nhà máy Nam Kim 3” nên chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại đây tăng mạnh từ 243 tỷ đồng lên gần 1.400 tỷ đồng. Tổng tài sản đã tăng 80% so với thời điểm đầu năm và đạt con số 6.426 tỷ đồng.

Đánh giá bài viết

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN