Lịch trả cổ tức tiền mặt từ 23-31/5

Lịch trả cổ tức tiền mặt từ 23-31/5

757
0
CHIA SẺ

[ChungkhoanAZ] Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 5/2016.

* Ngày 23/5/2016, Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn (mã BPC-HNX) thanh toán cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

* Ngày 23/5/2016, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm BIDV (mã BIC-HOSE) trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

* Ngày 24/5/2016, Công ty Cổ phần Đường Kon Tum (mã KTS-HNX) thanh toán cổ tức bằng tiền năm 2015 với tỷ lệ 40%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng).

* Ngày 25/5/2016, Công ty Cổ phần Sông Đà 11 (mã SJE-HNX) chi trả cổ  tức đợt cuối năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 25/5/2016, Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (mãTMC-HNX) trả cổ tức còn lại của năm 2015 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Trong đó: Trả cổ tức còn lại của năm 2015 là 5%/cổ phiếu và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 là 2%/cổ phiếu.

* Ngày 25/5/2016, Công ty Cổ phần Bia Thanh Hoá (mã THB-HNX) chi trả cổ  tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 25/5/2016, Công ty cổ phần Thuỷ Điện Miền Trung (mã CHP-HNX) trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 16%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng).

* Ngày 25/5/2016, Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại Tp.Hà Nội (mã TPH-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

* Ngày 25/5/2016, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng (mã MAS-HNX) trả cổ tức đợt 3/2015 bằng tiền với tỷ lệ 40%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng).

* Ngày 25/5/2016, Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (mãTMC-HNX) trả cổ tức còn lại của năm 2015 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 7%/mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Trong đó: Trả cổ tức còn lại của năm 2015 là 5%/cổ phiếu và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 là 2%/cổ phiếu.

* Ngày 25/5/2016, Công ty Cổ phần Sông Đà 11 (mã SJE-HNX) chi trả cổ  tức đợt cuối năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 26/5/2016, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (mã SGC-HNX) trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền với tỷ lệ 13%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng).

* Ngày 26/5/2016, Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (mã PPY-HNX) chi cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 13%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng).

* Ngày 26/5/2016, Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (mã VIT-HNX) trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận1.500 đồng).

* Ngày 26/5/2016, Công ty Cổ phần Cát Lợi (mã CLC-HOSE) trả cổ tức đợt cuối năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 26/5/2016, Công ty Cổ phần Gạch ngói gốm xây dựng Mỹ Xuân (mãGMX-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 26/5/2016, Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 (mã VC1-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 16%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng).

* Ngày 27/5/2016, Công ty Cổ phần dược Hậu Giang (mã DHG-HOSE) thanh toán cổ tức bằng tiền mặt năm 2015 với tỷ lệ 35%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.500 đồng).

* Ngày 27/5/2016, Công ty Cổ phần VICOSTONE (mã VCS-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 27/5/2016, Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh (mã TTC-HNX) chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2/2015 với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 27/5/2016, Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng (mã PHP-HNX) chi trả cổ tức còn lại năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 27/5/2016, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (mã HCM-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền với tỷ lệ 9.3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 930 đồng).

* Ngày 27/5/2016, Công ty Cổ phần Long Hậu (mã LHG-HOSE) chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 27/5/2016, Công ty Cổ phần Viglacera hạ Long (mã VHL-HNX) thanh toán cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 30/5/2016, Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 (mã DP3-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015 với tỷ lệ 16%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng).

* Ngày 30/5/2016, Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật (mã VPK-HOSE) chi trả cổ tức còn lại năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 30/5/2016, Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ (mã APP-HNX) chi trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền với tỷ lệ 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng).

* Ngày 31/5/2016, Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco (mã SAF-HNX) chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 28%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.800 đồng).

* Ngày 31/5/2016, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (mãDVP-HOSE) chi trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền với tỷ lệ 50%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng).

* Ngày 31/5/2016, Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh (mã PTD-HNX) chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 31/5/2016, Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình (mã NFC-HNX) trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 31/5/2016, Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị công nghiệp số 2 (mãD2D-HOSE) chi cổ tức 6 tháng cuối năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

Nguồn: Vneconomy

 

Lịch trả cổ tức tiền mặt từ 23-31/5
5 (100%) 1 vote

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN