GDP 6 tháng đầu năm ước tăng 5.52%, có dấu hiệu chững...

GDP 6 tháng đầu năm ước tăng 5.52%, có dấu hiệu chững lại so với cùng kỳ

563
0
CHIA SẺ

GDP 6 tháng đầu năm ước tăng 5.52%, có dấu hiệu chững lại so với cùng kỳ.

Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng đầu năm 2016 ước tính tăng 5.52% so với cùng kỳ năm trước, trong đó quý 1 tăng 5.48%; quý 2 tăng 5.55%.

Trong mức tăng 5.52% của toàn nền kinh tế, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7.12%, khu vực dịch vụ tăng 6.35%. Riêng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm 0.18%. Tăng trưởng 6 tháng đầu năm nay tuy cao hơn tốc độ tăng của cùng kỳ các năm 2012-2014 nhưng có dấu hiệu chững lại so với tốc độ tăng 6.32% trong 6 tháng đầu năm 2015.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 6 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do ngành nông nghiệp (chiếm trên 75% giá trị tăng thêm khu vực I) giảm 0.78%. Nguyên nhân do sản lượng lúa đông xuân năm nay chỉ đạt 19.4 triệu tấn, giảm 1.3 triệu tấn (giảm 6.4%) so với vụ đông xuân 2015. Giá trị tăng thêm ngành lâm nghiệp tăng 5.75%; ngành thủy sản tăng 1.25%.

Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp tăng 6.82%, thấp hơn nhiều mức tăng 9.66% của cùng kỳ năm trước, chủ yếu do ngành khai khoáng giảm 2.2% (6 tháng đầu năm 2015 tăng 8.48%). Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10%, tương đương với mức tăng của cùng kỳ năm 2015. Ngành sản xuất và phân phối điện và ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng trưởng khá tốt với mức tăng tương ứng là 11.7% và 8.1%. Ngành xây dựng 6 tháng đầu năm tăng 8.8%, mức tăng cao nhất kể từ năm 2010 trở lại đây.

Khu vực dịch vụ 6 tháng đầu năm nay đạt mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2012 tới nay. Ngoài ra, một số ngành tăng khá so với cùng kỳ năm trước như bán buôn, bán lẻ tăng 8.1%; hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm tăng 6.1%; thông tin và truyền thông tăng 8.76%; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội tăng 7.30%; nghệ thuật, vui chơi và giải trí tăng 7.2%; giáo dục và đào tạo tăng 7.15%.Hoạt động kinh doanh bất động sản đạt mức tăng 3.77%, là mức cao nhất kể từ năm 2011 đến nay.

Về cơ cấu kinh tế 6 tháng đầu năm nay, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 15.74%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 32.94%; khu vực dịch vụ chiếm 41.01% (thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 10.31%). Cơ cấu tương ứng của cùng kỳ năm 2015 là: 16.70%; 33.52%; 39.57% (thuế là 10.21%).

Xét về góc độ sử dụng GDP 6 tháng đầu năm, tiêu dùng cuối cùng tăng 6.98% so với cùng kỳ năm 2015, đóng góp 5.09 điểm phần trăm; tích lũy tài sản tăng 10%, đóng góp 2.65 điểm phần trăm; chênh lệch xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ làm giảm 2.22 điểm phần trăm./.

Đánh giá bài viết

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN