FPT: Lợi nhuận sau thuế 2016 đạt 2.576 tỷ đồng, tăng 6%

FPT: Lợi nhuận sau thuế 2016 đạt 2.576 tỷ đồng, tăng 6%

479
0
CHIA SẺ

(CKAZ) Lĩnh vực phân phối có sự sụt giảm mạnh về doanh thu và lợi nhuận do ảnh hưởng từ chính sách của Apple và việc ngừng kinh doanh điện thoại Lumia của Microsoft.

Kết thúc năm 2016, FPT ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 40.545 tỷ đồng, tăng 1,4% so với năm 2015. Lợi nhuận trước thuế (LNTT) tăng 6% so với năm trước, đạt 3.014 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.576 tỷ đồng, tăng 6% so với năm trước.

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ và lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) cùng tăng 3% so với năm 2015, đạt tương ứng là 1.991 tỷ đồng và 3.925 đồng.

Công nghệ và Viễn thông là hai khối đóng góp lớn nhất với 76% LNTT toàn tập đoàn. Khối Công nghệ ghi nhận doanh thu và LNTT đạt 9.952 tỷ đồng và 1.102 tỷ đồng, tăng tương ứng 16% và 19% so với năm 2015.

Khối Viễn thông ghi nhận doanh thu tăng 22%, đạt 6.666 tỷ đồng, và LNTT tăng 15%, đạt 1.198 tỷ đồng.

Ở khối Phân phối và Bán lẻ, lĩnh vực bán lẻ có mức tăng 35% về doanh thu và 44% về LNTT. Trong khi đó, lĩnh vực phân phối có sự sụt giảm mạnh về doanh thu và lợi nhuận do ảnh hưởng từ chính sách của Apple và việc ngừng kinh doanh điện thoại Lumia của Microsoft.

Lĩnh vực giáo dục tiếp tục ghi nhận kết quả khả quan khi số lượng sinh viên mới nhập học ở tất cả các hệ tăng 18% so với năm 2015, trong đó khối đại học tăng mạnh nhất với mức tăng 36% so với năm trước.

Kết thúc năm 2016, thị trường nước ngoài của FPT ghi nhận kết quả khả quan với 6.121 tỷ đồng doanh thu, tăng 26% và 936 tỷ đồng LNTT, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu toàn cầu hóa chủ yếu đến từ hai mảng. Thứ nhất là Xuất khẩu phần mềm – tập trung khai thác tại thị trường phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, .v.v… ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng tương ứng 26% và 35% so với năm 2015.

Thứ hai là lĩnh vực giải pháp phần mềm và dịch vụ – tập trung khai thác các thị trường đang phát triển như Campuchia, Bangladesh cũng ghi nhận kết quả khả quan.

Đánh giá bài viết

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN