Dự thảo sửa đổi Thông tư 74: Chỉ được mua bán cùng...

Dự thảo sửa đổi Thông tư 74: Chỉ được mua bán cùng cổ phiếu trong ngày với rổ VN30 và HNX30

582
1
CHIA SẺ

xem thêm : sửa đổi quy chế t+2

dự thảo  giao dịch trong ngày ( bán khống)

Dự thảo sửa đổi Thông tư 74: Chỉ được mua bán cùng cổ phiếu trong ngày với rổ VN30 và HNX30

Nhà đầu tư (NĐT) sắp tới chỉ được phép giao dịch ngược chiều (mua, bán) cùng 1 cổ phiếu trong ngày đối với phiên khớp lệnh liên tục và chỉ áp dụng đối với cổ phiếu trong rổ chỉ số VN30 và HNX30.

Đó là một trong số nội dung chính trong dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 74/2011/TT-BTC ngày 1/6/2011 hướng dẫn về giao dịch chứng khoán vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đưa ra để lấy ý kiến ngày 11/06.

Theo Thông tư 74/2011/TT-BTC ngày 1/6/2011 trước đây, NĐT được thực hiện các giao dịch ngược chiều (mua, bán) cùng một loại chứng khoán trong ngày giao dịch khi đáp ứng điều kiện: Chỉ được sử dụng một tài khoản để thực hiện cả lệnh mua và bán, không được đồng thời đặt lệnh mua và bán trong từng lần khớp lệnh. 

Còn dự thảo thay thế Thông tư 74 bỏ quy định chỉ được sử dụng một tài khoản để thực hiện mua và bán trong ngày. Tuy nhiên, các giao dịch này chỉ được thực hiện trong phiên khớp lệnh liên tục. Ngoài ra, NĐT cũng không được thực hiện các hoạt động này đối với giao dịch lô lẻ, giao dịch thỏa thuận.

Đáng chú ý, NĐT giao dịch mua bán trong ngày chỉ được thực hiện đối với các cổ phiếu trong danh mục các chỉ số VN30, HNX30 và chứng chỉ các quỹ đầu tư niêm yết trên Sở GDCK.

Theo quy định tại dự thảo, số chứng khoán bán không được nhiều hơn số lượng chứng khoán đã mua, bao gồm: chứng khoán đã có trên tài khoản của nhà đầu tư, chứng khoán chờ về và chứng khoán vừa mua trong cùng ngày giao dịch. Giá trị giao dịch mua (hoặc bán) trong ngày của mỗi khách hàng không được vượt quá hạn mức do công ty chứng khoán xác định.

Bên cạnh đó, nội dung thay thế Thông tư 74 cũng quy định chặt chẽ về điều kiện các CTCK được phép cung cấp dịch vụ giao dịch trong ngày. Theo đó, CTCK phải đảm bảo có vốn chủ sở hữu, vốn điều lệ đạt từ tám trăm (800) tỷ đồng; đã trích lập đầy đủ các khoản dự phòng theo quy định, và không có lỗ trong hai (02) năm gần nhất; tỷ lệ vốn khả dụng đạt tối thiểu 220% liên tục trong mười hai (12) tháng gần nhất trước tháng nộp hồ sơ báo cáo về việc đăng ký môi giới giao dịch mua bán trong ngày. Ngoài ra, CTCK cũng không đang trong quá trình hợp nhất, sáp nhập, giải thể hoặc đang trong tình trạng kiểm soát, kiểm soát đặc biệt, đình chỉ hoạt động, tạm ngừng hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền thì mới đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trong ngày.

Giao dịch trong ngày

Giao dịch trong ngày là giao dịch theo phương thức thanh toán thông thường. Theo đó, sau khi đã mua hoặc bán thì nhà đầu tư có trách nhiệm bán, hoặc mua một lượng chứng khoán tương đương để bù trừ cho giao dịch đã thực hiện trước đó trong cùng ngày giao dịch. Việc thanh toán được thực hiện giữa công ty chứng khoán và nhà đầu tư dựa trên chênh lệch giá sau khi bù trừ các giao dịch đối ứng.

Đánh giá bài viết