DCM: Tìm kiếm đối tác và xây dựng phương án thoái vốn...

DCM: Tìm kiếm đối tác và xây dựng phương án thoái vốn của PVN

313
0
CHIA SẺ

(chungkhoanaz).Một trong những nhiệm vụ chính trong năm 2017 của HĐQT CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (HOSE: DCM) là tìm kiếm đối tác và xây dựng phương án thoái vốn của PVN tại DCM.

Hiện PVN đang nắm hơn 400 triệu cp DCM, tương ứng tỷ lệ 75.56%.

Trước đó, DCM được sự hỗ trợ của PVN trong vấn đề nguyên liệu khí đầu vào với mức giá đảm bảo duy trì tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu của Đạm Cà Mau bình quân là 12%/năm cho đến năm 2018. Còn sau thời gian này sẽ theo giá thị trường bởi khi đó Đạm Cà Mau đã giảm được mức khấu hao nhà máy. Hiện nguyên liệu khí của Đạm Cà Mau được lấy từ các mỏ PM3 và Cái Nước với mức giá áp dụng cho năm 2012 là 6.43 USD/1 triệu BTU, năm 2013 là 6.56 USD/ 1 triệu BTU.

Đồng thời, HĐQT DCM cũng chỉ đạo công tác tái cấu trúc nguồn vốn của công ty; xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển của công ty năm 2017 và những năm tiếp theo – các kịch bản ứng phó khi hết thời hạn ưu đãi giá khí sau năm 2018. Công ty cũng sẽ đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển, đa dạng hóa sản phẩm để gia tăng giá trị khác ngoài sản phẩm ure. Tập trung vào các nghiên cứu, sáng kiến có tính đột phá tìm hướng đi mới cho công ty.

Trong năm 2017, ban điều hành chỉ đạo các đơn vị làm việc với các bên liên quan đến nguồn khí (công ty điện, khí) để đánh giá và tận dụng các nguồn khí dư trong cụm khí điện đạm Cà Mau để sản xuất, nâng cao hiệu quả nhà máy đạm. Đối với các dự án nhà máy sản xuất phân bón phức hợp từ ure nóng chảy và dự án cảng nhập nguyên liệu sớm hoàn tất các thủ tục; đánh giá lại hiệu quả trước khi quyết định đầu tư; chuẩn bị nguồn vốn đầu tư theo hướng đa dạng hóa. Đồng thời quyết toán dứt điểm các dự án đã hoàn thành giai đoạn đầu và đưa vào sử dụng.

Đặc biệt là các dự án trọng điểm như dự án sản xuất phân bón phức hợp từ ure nóng chảy công suất 300,000 tấn/năm, dự án cảng nhập nguyên liệu 500,000 tấn/năm./.

Đánh giá bài viết

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN