BIDV: Nợ xấu tăng hơn 3,000 tỷ trong 6 tháng đầu năm

BIDV: Nợ xấu tăng hơn 3,000 tỷ trong 6 tháng đầu năm

381
0
CHIA SẺ

(chungkhoanaz).Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV (HOSE: BID) đã công bố BCTC hợp nhất quý 2/2016, trong đó đáng chú ý là thực trạng nợ xấu của ngân hàng. Mặc dù tỷ lệ không có sự gia tăng đột biến nhưng con số tuyệt đối đã tăng hơn 3,000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2016, trong đó nợ nhóm 4 tăng đột biến từ gần 888 tỷ đầu năm lên hơn 2,326 tỷ đồng.

Cụ thể, theo BCTC hợp nhất quý 2/2016 của BIDV, tổng giá trị nợ xấu của ngân hàng tại thời điểm kết thúc quý 2/2016 là gần 13,184 tỷ đồng, tăng hơn 3,000 tỷ đồng so với mức 10,054 tỷ tại thời điểm đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1.68% lên hơn 2% chỉ trong 6 tháng đầu năm 2016.

Trong số này, nợ nhóm 4 có mức tăng đáng kể nhất, từ gần 888 tỷ lên hơn 2,326 tỷ đồng tại thời điểm kết thúc quý 2/2016. Riêng trong năm 2015, BIDV cũng là một trong những ngân hàng bán nợ xấu “tích cực” nhất cho VAMC, với tổng giá trị hơn 13,600 tỷ đồng (theo BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2015, giá trị mệnh giá trái phiếu do VAMC phát hành của BIDV đạt hơn 20,836 tỷ đồng, so với con số 7,152 tỷ tại thời điểm kết thúc năm 2014).

Tổng tài sản tại thời điểm kết thúc quý 2/2016 của Ngân hàng đạt hơn 930,267 tỷ đồng, tăng so với mức 850,669 tỷ đồng tại thời điểm đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 9.6% so với đầu năm lên gần 647,674 tỷ đồng. Khoản mục chứng khoán kinh doanh và chứng khoán đầu tư đạt lần lượt 11,182 tỷ và 137,448 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh của ngân hàng trong 6 tháng đầu năm 2016, thu nhập lãi thuần đạt hơn 10,334 tỷ đồng, tăng 21.6% so với cùng kỳ năm 2015. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt hơn 1,154 tỷ đồng. Các hoạt động kinh doanh ngoại hối và mua bán chứng khoán kinh doanh đều ghi nhận kết quả tăng trưởng mạnh, trong khi hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư lỗ hơn 85 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động và chi phí trích lập dự phòng trong kỳ của BIDV đạt lần lượt, 5,781 tỷ và 4,526 tỷ đồng, tăng lần lượt 33% và 31% so với cùng kỳ năm 2015.

Theo đó, kết thúc giai đoạn 6 tháng đầu năm 2015, BIDV ghi nhận lãi trước thuế đạt 3,311.4 tỷ đồng, tăng hơn 6% so với cùng kỳ và tương đương gần 42% kế hoạch năm đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (7,900 tỷ đồng)./.

Đánh giá bài viết

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN